Informatie:

Tennisclub de Waterkoel
Waterkuilseweg 4
6333 EV SCHIMMERT
Tel: 06-21820504

E-mail:
mailto:secretariswaterkoel@gmail.com 
Ook voor vragen en aanmelden lidmaatschap

Ondergrond banen:Gravel
Aantal banen: 4 incl. verlichting
Verenigingsnummer:39826


Voor 2017 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld:

Senioren

€ 100,=        

Rekening- nummer:

IBAN:

NL68RABO0146408497

BIC:

RABONL2U

Junioren 1e kind uit een gezin

€ 45,=

Junioren 2e kind uit een gezin

€ 40,=

Junioren 3e kind uit een gezin

€ 35,=

Junioren 4e kind uit een gezin

€ 30,=

Gezinsmaximum*

€ 275,=

Intro jeugdlid (alleen 1e jaar + eenmalig)

€ 25,=

  introductiekaart                                                €10,=

*  Onder gezinsmaximum vallen kinderen die thuis of uitwonend zijn en nog studeren. Kinderen die al op zich zelf wonen en zelf de kost verdienen, moeten zich beschouwen als "eigen gezin” en betalen dus gewoon zelf volledige senior contributie!

In het jaar dat je 18 wordt, ben je seniorlid. Voor 2018 betekent dit dus dat iedereen die geboren is in 1999 of eerder seniorlid is!

Indien uw contributie 15 januari nog niet door ons was ontvangen, bent u afgemeld bij de bond (KNLTB). Bij betaling ná deze datum wordt

€ 12,50 administratiekosten berekend i.v.m. opnieuw aanmelden bij de KNLTB (dit geldt niet voor nieuwe leden die lid worden gedurende het seizoen).


Plan hier uw route:

Grotere kaart weergeven